Haveejere

Have nr

Haveejer/e

Kontakt/div. Oplysninger

1

Peter Andersen/Gry Rambusch

 

3

Simon Bundgaard/Kerstin Otzen 

 

5

Johannes og Linda Olsen

Revisor

7

Heinrich og Vibeke Nielsen

Heinrich revisorsuppleant 

9

Grethe og Gunnar Havgaard Kristensen

 

11

Lizzi Ganderup

 

13

Lis Schmidt

 

15

Lone Østergaard

Formand

17

Leif Poulsen

 

19

Torben Nielsen

 

21

Henrik Flint / Tina Petersen

 Tina  1. suppleant

23

Gunhild og Kurt Olsen

Tlf Kurt 24612062
tlf Gunhild 61792846mail: golsenk@gmail.com

25

Else og Hardy Nicolajsen

 

27

Niels-Peter Schmidt-Nielsen

 

29

Simon Hessellund/Birthe Malskær

Simon  Revisor

31

Anders Pedersen

2. suppleant
33

J. Jensen

 bestyrelsesmedlem

35

Inger Daastrup/Glenn Jespersen

 

37

Jan Wind

 

39

Anita Rohde

 

41

Chris Engler Christensen

 

43

Bastian og Marlene Storm Pedersen

 

45

Anette Svenning Kortegaard

Revisorsuppleant

47

Hans og Suada Keserovic

 

49

Kaj Nielsen

 

51

Eli og Susanna Hovgaard

 

53

Velida og Kemo Mujagic

 

55

Arlette Skodborg-Jørgensen

 webmaster

57

Anton Hansen

 

59

Poul Erik Holm Jensen

 

61

Morten Jensen

 

63

Mike Worsøe Nielsen

 Bestyrelsesmedlem 

65

Patricia Ærø Hansen

 

67

Ivanda Rasmussen

 

69

Bjarne Hinrichsen

 

71

Allan Blom Nielsen
Else Marie Nielsen

Allan Kasserer

83

Jesper Jeppesen

 

85

Jack Nielsen

 

87

Michelle Jørgensen/Jacob Gaasedal

 Michelle - best. suppleant

89

Jørgen Olesen

 

91

Peter Mikkelsen

 

93

Thomas P. Hovgaard

 

95

Jørgen Kristian Jensen

 

97

Poul Erik Hansen

 

99

 Jan Sirsbæk Siggaard