Info fra bestyrelsen

Der vil i næste uge  komme grus på stierne, der hvor det er nødvendigt.

Man må gerne aflevere den/de gamle nøgle/nøgler til enten Jan Wind (nr. 37)  eller Allan (nr. 71) Man må godt komme dem i en kuvert og lægge den i en af postkasserne.

De,som endnu ikke har underskrevet en samtykkeerklæring, må gerne henvende sig til Allan.

Sønderris 11.7.19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Der findes nye forenings- og kredsvedtægter på hjemmesiden.
------------------------------------------------------------------------------
 
 
Al kommunikation skal foregå igennem næstformand Anders Pedersen, når formand Jan Wind er på Nordsøen.
Det vil blive meddelt på hjemmesiden og opslagstavlen, når Jan tager afsted og kommer hjem.
 
Foreningen har nu overtaget Hus nr 21(Inge Lises hus) og det er sat til salg (opslag på hjemmesiden og opslagstavlen)
 
Der var blevet snakket om en wire ved bommen, så man ikke skulle bruge koden, når man kører ud. Men det er for dyrt. Til gengæld vil bommen  være åben til kl. 22 dagligt og i weekenderne til kl 24.
 
Der vil snart blive fremstillet nye borde/bænke til terrassen ved Pilehuset.
 
Der vil komme en kontingentstigning på kr 100 fra den 1.7. til den 31.12., som opkræves ad to gangen. I 2020 opkræves 4 x 25 kr.
Dette skyldes kontingentstigning i Esbjerg kreds.