Info fra bestyrelsen

 
 
Da formand Jan Wind er blevet syg (hjerneblødning) har bestyrelsen i samråd med ham besluttet, at næstformand Anders Pedersen skal overtage formandsposten indtil næste ordinære generalforsamling.
Man bedes derfor IKKE kontakte Jan.
 
Anders Pedersen tlf. 40 85 16 27 - mail: nf_hf.sonderris@yahoo.com
 
26.08.20

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Man må gerne aflevere den/de gamle nøgle/nøgler til enten Jan Wind (nr. 37)  eller Allan (nr. 71) Man må godt komme dem i en kuvert og lægge den i en af postkasserne.

Sønderris 11.7.19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Der findes nye forenings- og kredsvedtægter på hjemmesiden.
------------------------------------------------------------------------------
 
 
Al kommunikation skal foregå igennem næstformand Anders Pedersen, når formand Jan Wind er på Nordsøen.
Det vil blive meddelt på hjemmesiden og opslagstavlen, når Jan tager afsted og kommer hjem.
 
 
Der var blevet snakket om en wire ved bommen, så man ikke skulle bruge koden, når man kører ud. Men det er for dyrt. Til gengæld vil bommen  være åben til kl. 22 dagligt og i weekenderne til kl 24.
 
Der vil snart blive fremstillet nye borde/bænke til terrassen ved Pilehuset.
 
Der vil komme en kontingentstigning på kr 100 fra den 1.7. til den 31.12., som opkræves ad to gangen. I 2020 opkræves 4 x 25 kr.
Dette skyldes kontingentstigning i Esbjerg kreds.