RETNINGSLINIER FOR LEJE AF PILEHUSET

 

Vort fælleshus ”Pilehuset” kan lejes af haveforeningens medlemmer til diverse formål.

Lejen udgør 600,- kr. samt 300 kr. depositum for et døgn.

Depositum på 300 kr. tilbagebetales, når Pilehuset er blevet afleveret i rengjort og hel tilstand.

Leje af Pilehuset 

kontakt Arlette (have 55) på tlf. 61276094 eller mail: arlettespost@gmail.com

Der skal indbetales leje og depositum, i alt kr. 900,00, senest én måned før lejedatoen.  (konto nr. 9736-0000226319) Finder betalingen ikke sted rettidigt, bortfalder reserveringen.

Dagen før lejedatoen kan du/I afhente en nøgle til Pilehuset.

Nøglen skal tilbageleveres snarest efter lejedatoen.

Afbestilling af en aftalt leje skal finde sted så hurtigt som muligt. Finder afbestillingen sted mindre end 14 dage før lejedatoen, betales selve lejen på de 600,- kr. ikke tilbage, medmindre Pilehuset på denne dag kan udlejes til anden side.